Het Kops Plateau verbindt, verrast, verrijkt

Meer over de plannen om noodwoningen voor vluchtelingen te realiseren leest u hier.

Anno 2015 leven we in een periode waarin:

  • De overheid streeft naar een participatiesamenleving waarin mensen steeds meer zelf en voor elkaar zullen gaan doen.
  • Door allerlei bezuinigingen cultuurhistorisch erfgoed en kennis over de geschiedenis van de regio onder druk zijn komen te staan.
  • Er een tekort is aan stage- en afstudeerplaatsen en werkervaringsprojecten voor jongeren en studenten.
  • De wat oudere medemens moeilijk werk kan vinden en toch graag ervaring en kennis wil delen.
  • Er behoefte is aan goed opgeleide ambachtsmensen en technici.
  • Er een dringende behoefte is aan tijdelijke opvang voor mensen die op de vlucht zijn voor oorlogsgeweld.

Geïnspireerd door deze vraagstukken en het Franse Guédelon wil de Stichting Kops Plateau, samen met jong en oud, het Kops Plateau op authentieke wijze herbouwen.

Op het Kops Plateau zijn sporen gevonden van menselijke activiteiten die 4000 jaar teruggaan in de tijd: een cultusplaats, grafheuvels en urnen uit de midden-bronstijd. In de Romeinse tijd maakte het Kops Plateau deel uit van de Romeinse rijksgrens. Uit opgravingen is gebleken dat op het terrein een belangrijke Romeinse commandopost was gevestigd waaronder een Romeinse villa (praetorium). Tijdens de Tweede Wereldoorlog stond op het plateau een Duitse FLAK-batterij (luchtafweergeschut) en na de oorlog, in 1946, werden op het plateau noodwoningen gebouwd voor gezinnen die tijdens de bombardementen hun huis waren verloren. Tussen 1986 en 1995 hebben archeologen ¾ van het terrein opgegraven waarbij ongeveer 500.000 (delen van) objecten zijn gevonden.

De Marggraff Stichting, erven van de familie Marggraff en meer dan 100 jaar eigenaar van dit 11 hectare grote terrein, vindt dat de geschiedenis van het Kops Plateau meer aandacht en respect verdient. Zij wil vooral jongeren kansen bieden en wenst van het gebied een leer- en ontdekplek te maken.

Studenten onderzoeken en maken plannen voor de toekomst. Samen met hen willen we de geschiedenis op het plateau tot leven brengen door het reconstrueren van bijvoorbeeld een IJzertijdboerderij en het praetorium (Romeinse villa), waarbij samen werken aan ambachten weer in de schijnwerpers komt te staan.

Het initiatief is mede ontstaan door de vraag vanuit de politiek over of kinderen en jongeren de juiste dingen leren en voldoende worden voorbereid op hun toekomst in de samenleving. Ook de ambachtelijke beroepen, die het volgens de Sociaal Economische Raad (SER) erg moeilijk hebben en waarbij volgens het UWV een schrijnend tekort is aan voldoende stageplaatsen waarbij ‘werkend leren’ centraal staat, worden betrokken bij de plannen van Stichting Kops Plateau. Hiermee willen wij de gezamenlijke kennis met elkaar delen en de volgende generaties de kans geven om zich te ontplooien en een plek te vinden in de samenleving van morgen. Lees hier meer over onder het kopje ‘onderwijs’.

Meer informatie
Op deze site vindt u meer informatie over de geschiedenis van het Kops Plateau en kunt u volgen waar studenten van diverse opleidingen op dit moment mee bezig zijn.

Luchtfoto van het Kops Plateau

Luchtfoto van het Kops Plateau